Usługi | Tłumaczenia prawnicze

Lacrosse posiada unikalne know-how wypracowane przez 20 lat wykonywania tłumaczeń prawniczych dla krajowych i zagranicznych kancelarii oraz działów prawnych lokalnych i globalnych korporacji. Dziś mogą Państwo potrzebować tłumaczenia uwierzytelnionego na potrzeby transakcji w Niemczech, a jutro wyceny na tłumaczenie obszernej dokumentacji związanej z postepowaniem arbitrażowym prowadzonym w Wielkiej Brytanii. W obydwu przypadkach Lacrosse przedstawi Państwu najbardziej dogodne rozwiązanie i zrealizuje projekt z uwzględnieniem Państwa potrzeb i oczekiwań.
Legal translations services

Tłumaczenia prawnicze i proofreading przygotowywane przez ekspertów

Nasz zespół składa się z tłumaczy z wieloletnim stażem, w tym native speakerów. Wielu naszych tłumaczy ma, oprócz studiów lingwistycznych, ukończone studia prawnicze, a merytoryczny nadzór nad tłumaczeniami sprawuje weryfikator prawnik.

Bogata baza sprawdzonych tłumaczy, profesjonalny zespół zarządzania projektami oraz nowoczesna infrastruktura informatyczna pozwalają nam przeprowadzać nawet najbardziej wymagające projekty. Potrafimy realizować kompleksowe przedsięwzięcia tłumaczeniowe w krótkim czasie.

Zapewniamy naszym klientom wsparcie:

  • przy wszelkiego rodzaju transakcjach w szczególności w dziedzinach takich, jak rynki kapitałowe, restrukturyzacje, łączenie i nabywanie spółek;
  • w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych, w tym antymonopolowych, patentowych, upadłościowych, przetargowych;
  • w dziedzinach takich jak prawo cywilne, handlowe, karne, ubezpieczeniowe, energetyczne, farmaceutyczne;
  • jak również w zakresie bieżącego doradztwa korporacyjnego.

Jesteśmy świadomi wysokiego stopnia poufności powierzanych nam materiałów, dlatego przed rozpoczęciem współpracy podpisujemy zobowiązania do zachowania poufności (NDA). Wszyscy pracownicy i współpracownicy Lacrosse podlegają analogicznym zobowiązaniom. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa danych znajdą Państwo w dziale Poznaj nasze rozwiązania.

Przykłady tłumaczeń prawniczych

  • Bieżąca obsługa brytyjskich kancelarii prawnych z tzw. Magic Circle oraz innym wiodących, pod względem poziomu przychodów, firm prawniczych* Przypis: Na podstawie rankingu Legal Weekly Top 100.
  • Tłumaczenie z języka niemieckiego na język angielski 450-stronicowego prospektu emisyjnego dla frankfurckiego oddziału wiodącej firmy prawniczej w związku z pierwszą emisją akcji (IPO) firmy z sektora technologicznego o wartości ponad 50 mln EUR. Projekt w całości został wykonany w bezpiecznym środowisku tłumaczeniowym z wykorzystaniem narzędzi memoQ server.
  • Bieżące tłumaczenia z języka polskiego na język angielski i z języka niemieckiego na język polski dokumentów związanych ze znaną międzynarodową sprawą sądową obejmującą zarzuty naruszenia patentów w sektorze farmaceutycznym dla wiodącej międzynarodowej kancelarii prawnej. Na potrzeby tego projektu zebraliśmy dedykowany zespół tłumaczy i korektorów z odpowiednim doświadczeniem prawniczym i naukowym, którzy mają doświadczenie w korzystaniu z narzędzi CAT.
  • Tłumaczenia przysięgłe około 800 komunikatów, które zostały użyte jako materiał dowodowy w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym dotyczącym inwestycji nieruchomościowych. Projekt był niezwykle skomplikowany – wszystkie materiały zostały nam dostarczone na płytach CD w formie skanów.
  • Tłumaczenie, w ciągu jednego weekendu, z języka włoskiego na język angielski około 100 stron sprawozdania i uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy międzynarodowej grupy bankowej.
  • Tłumaczenie z języka niemieckiego na język angielski ponad 450 stron opinii biegłego związanej z wartością likwidacyjną spółki dla międzynarodowej kancelarii prawnej.

Referencje oraz szersza informacja o zrealizowanych projektach dostępne na życzenie.

Czy Państwa firma potrzebuje audytu językowego?
Kontakt do głównego biura w Polsce

Aby skontaktować się z Opiekunami Klienta mogą Państwo zadzwonić pod numer: +48 22 581 38 60, przesłać maila na adres orders@lacrosse-translations.com
lub wypełnić formularz kontaktowy.

Unsere Niederlassung in Deutschland

Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater oder senden Sie eine Email an: orders@lacrosse-translations.com oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

LACROSSE UK

For UK enquiries please submit your enquiry via our online Contact Form or by sending your message to orders@lacrosse-translations.com.