Lacrosse Language Solutions Sp. z o.o. użyje informacji przekazanych w Formularzu Wyceny wyłącznie w celu skontaktowania się z Państwem i omówieniu zapytania. Poniższe informacje nie będą przekazane stronom trzecim.

Przesłanie Formularza Wyceny oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Lacrosse Language Solutions Sp. z o.o. oraz na otrzymanie informacji marketingowych, w szczególności oferty handlowej dotyczącej poniższego zapytania od Lacrosse Language Solutions Sp. z o.o.
Powered by BreezingForms