News Section

Lacrosse Logo


Jedna sprawa, jeden dostawca, jeden zespół – wiele korzyści


Tłumaczenie prawnicze Lacrosse



Zakres prac: Tłumaczenie polski -> angielski
Objętość projektu: ponad 9000 stron
Rodzaj tłumaczenia: tłumaczenie prawnicze, tłumaczenie techniczne
Czas trwania: od 2019 roku do teraz - stała współpraca


Od 2019 roku współpracujemy z jedną z warszawskich kancelarii prawnych, językowo wspierając naszego Klienta podczas prowadzonego postępowania arbitrażowego. Powierzony nam projekt obejmuje tłumaczenia zwykłe i uwierzytelnione dokumentacji procesowej z języka polskiego na język angielski. Tłumaczymy przede wszystkim pisma procesowe, opinie ekspertów dotyczące zagadnień technicznych, postanowienia sądu, ekspertyzy prawne, pisma powoda i pozwanego, analizy dowodowe i inne.

Partnerskie podejście

Przed rozpoczęciem projektu wspólnie z Klientem określiliśmy oczekiwania i wypracowaliśmy odpowiedne procesy. Od początku priorytetami są spójność terminologiczna tłumaczenia, poprawność merytoryczna dokumentacji technicznej, na której opiera się sprawa, oraz poufność przekazywanych materiałów.

  • Spójność terminologiczna – z uwagi na charakter sprawy zachowanie spójności tłumaczonych terminów jest kluczowe dla zapewnienia właściwego zrozumienia tłumaczonych materiałów przez strony postępowania.
  • Poprawność merytoryczna – projekt obejmuje tłumaczenia z zakresu prawa, budownictwa i geologii. Tak trudna i specjalistyczna tematyka wymaga zaangażowania odpowiednich tłumaczy technicznych, którzy nie tylko mają umiejętności lingwistyczne, ale są też specjalistami w danej dziedzinie.
  • Poufność – wszystkie dokumenty powierzane Lacrosse traktowane są jak materiały poufne. Zarówno pracownicy Lacrosse, jak i tłumacze oraz inne osoby zaangażowane w projekt podpisali zobowiązania do zachowania poufności. Praca w bezpiecznym środowisku internetowym zapewnia ochronę dokumentów, które nie są przesyłane do tłumaczy drogą mailową.

Nasze rozwiązania:

Diagram rozwiązania

Zespół projektowy składa się z tłumaczy prawniczych, do których trafiają dokumenty, pisma procesowe itp., oraz tłumaczy technicznych, którzy tłumaczą opinie ekspertów z zakresu budownictwa i geologii.


Kolejny krok to tworzenie i bieżąca aktualizacja pamięci tłumaczeniowych, tak aby zarówno tłumacze pracujący nad tekstami prawniczymi, jak i technicznymi korzystali z tej samej bazy terminów preferowanych i zaakceptowanych przez Klienta.


Projekt jest stale nadzorowany przez Koordynatora Zasobów Tłumaczeniowych, który dba o aktualizację pamięci tłumaczeniowych, dodawanie terminów do baz terminologicznych oraz bieżącą korektę językową tłumaczeń.





Korzyści z naszej współpracy:

Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu zasobami tłumaczeniowymi oraz weryfikacji każdej partii tłumaczeń zapewniamy spójność stylistyczną i terminologiczną wszystkich dokumentów tłumaczonych w ramach sprawy. Prawnicy, mając już zaufanie do jakości naszej pracy, poświęcają mniej czasu na dopracowanie przetłumaczonych materiałów wykorzystywanych przed sądem.

Dynamika sprawy wymaga tłumaczeń zarówno w trybie zwykłym, jak i ekspresowym. Jedną z partii dokumentów obejmującą ok. 800 stron rozliczeniowych przetłumaczyliśmy w 12 dni roboczych. Dzięki zastosowaniu narzędzi CAT (Computer-Assisted Translation) możemy zapewnić tłumaczenie dużych wolumenów tekstu w krótkim czasie, co pozwala naszym Klientom na dotrzymanie naglących terminów.