Tłumaczenia relacji inwestorskich

Profesjonalne przygotowanie wielojęzycznych wersji materiałów z zakresu relacji inwestorskich stanowi często o sukcesie strategii komunikacyjnej. Do osiągnięcia sukcesu niezbędne jest zrozumienie specyfiki tekstów oraz dysponowanie narzędziami umożliwiającymi maksymalizację tempa pracy, zachowywanie spójność tłumaczonych treści oraz dbanie o stosowanie preferowanej przez klienta terminologii branżowej.

Kompleksowa obsługa działów relacji inwestorskich

Od dwudziestu lat kompleksowo obsługujemy spółki giełdowe pod kątem relacji inwestorskich, dostarczając tłumaczenia:

 • prospektów emisyjnych,
 • raportów okresowych oraz sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/IFRS) lub zgodnie z wytycznymi klienta,
 • raportów bieżących,
 • protokołów z walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • dokumentów korporacyjnych (statuty, regulaminy, procedury itp.),
 • prezentacji dla inwestorów,
 • raportów analitycznych,
 • artykułów prasowych.

Państwa dane są u nas bezpieczne

Posiadanie certyfikatu ISO27001 stanowi znak jakości w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem informacji, potwierdzając, że firma spełnia najwyższe standardy ochrony danych. To nie tylko prestiżowa wizytówka, ale również gwarancja dla klientów i partnerów, że ich informacje są bezpieczne. Proces uzyskania certyfikatu wymaga ścisłego przestrzegania wymogów dotyczących zarządzania ryzykiem, audytów bezpieczeństwa oraz ciągłego doskonalenia praktyk. Dla przedsiębiorstw oznacza to skuteczną ochronę przed zagrożeniami związanymi z cyberprzestępczością, minimalizując ryzyko wycieku danych i utraty zaufania klientów. Certyfikat ISO27001 zwiększa również atrakcyjność firmy na rynku, podnosząc jej reputację i ułatwiając nawiązywanie nowych relacji biznesowych. Dla pracowników oznacza to świadomość, że ich dane są bezpieczne, co przekłada się na większe zaufanie i zaangażowanie w działalność firmy. W erze rosnącej liczby cyberataków i coraz bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących ochrony danych, posiadanie certyfikatu ISO27001 staje się nie tylko korzyścią, ale wręcz koniecznością dla firm pragnących być liderami w swojej branży.

Przykładowe projekty:

 • Tłumaczenie materiałów z zakresu relacji inwestorskich z języka niemieckiego na języki angielski, francuski, hiszpański i portugalski dla wiodącej spółki z branży wydobywczej notowanej w ramach indeksu DAX
 • Tłumaczenia z języka polskiego na język angielski raportów rocznych, okresowych i bieżących dla wiodącej spółki z branży energetycznej w Polsce
 • Tłumaczenia z języka polskiego na język angielski jednostkowych i skonsolidowanych raportów finansowych dla notowanej na GPW spółki zależnej wiodącej europejskiej firmy budowlanej i deweloperskiej