Poznaj podejście Lacrosse

Zawsze dotrzymujemy wyznaczonych przez Państwa terminów. W razie potrzeby możemy być dostępni poza godzinami pracy biura, również w weekendy. Realizujemy projekty w sposób kompleksowy z uwzględnieniem Państwa potrzeb w zakresie formatowania dokumentów, terminologii oraz przeznaczenia tłumaczenia, pozwalając Państwu koncentrować się na sprawach istotnych dla Państwa i Państwa firmy. Przygotujemy tłumaczenie we wskazanej przez Państwa kombinacji. W razie potrzeby możemy przygotować tłumaczenie na podstawie roboczych wersji dokumentów i aktualizować je na bieżąco w miarę finalizowania transakcji.

Pracujemy z liderami

Klienci, z którymi współpracujemy, podzielają nasze wartości i są liderami w swoich branżach. Poniżej kilka przykładów zrealizowanych projektów:

Tłumaczenie z języka niemieckiego na język angielski 450-stronicowego prospektu emisyjnego dla frankfurckiego oddziału wiodącej firmy prawniczej w związku z pierwszą emisją akcji (IPO) firmy z sektora technologicznego o wartości ponad 50 mln EUR. Projekt w całości został wykonany w bezpiecznym środowisku tłumaczeniowym z wykorzystaniem narzędzi memoQ server.

Bieżące tłumaczenia z języka polskiego na język angielski i z języka niemieckiego na język polski dokumentów związanych ze znaną międzynarodową sprawą sądową obejmującą zarzuty naruszenia patentów w sektorze farmaceutycznym dla wiodącej międzynarodowej kancelarii prawnej. Na potrzeby tego projektu zebraliśmy dedykowany zespół tłumaczy i korektorów z odpowiednim doświadczeniem prawniczym i naukowym, którzy mają doświadczenie w korzystaniu z narzędzi CAT.

Tłumaczenia przysięgłe około 800 komunikatów, które zostały użyte jako materiał dowodowy w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym dotyczącym inwestycji nieruchomościowych. Projekt był niezwykle skomplikowany – wszystkie materiały zostały nam dostarczone na płytach CD w formie skanów.

Tłumaczenia prawnicze i proofreading przygotowywane przez ekspertów

Tłumaczenia prawnicze i proofreading przygotowywane przez ekspertów

Nasz zespół składa się z tłumaczy z wieloletnim stażem, w tym native speakerów. Wielu naszych tłumaczy ma, oprócz studiów lingwistycznych, ukończone studia prawnicze, a merytoryczny nadzór nad tłumaczeniami sprawuje weryfikator prawnik.

Bogata baza sprawdzonych tłumaczy, profesjonalny zespół zarządzania projektami oraz nowoczesna infrastruktura informatyczna pozwalają nam przeprowadzać nawet najbardziej wymagające projekty. Potrafimy realizować kompleksowe przedsięwzięcia tłumaczeniowe w krótkim czasie.

Naszym klientom zapewniamy wsparcie językowe:

  • przy wszelkiego rodzaju transakcjach dotyczących rynków kapitałowych, restrukturyzacji, fuzji i nabywania spółek;
  • w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych, w tym antymonopolowych, patentowych, upadłościowych, przetargowych;
  • w dziedzinach takich jak prawo cywilne, handlowe, karne, ubezpieczeniowe, energetyczne, farmaceutyczne;
  • jak również w zakresie bieżącego doradztwa korporacyjnego.

Jesteśmy świadomi wysokiego stopnia poufności powierzanych nam materiałów, dlatego przed rozpoczęciem współpracy podpisujemy zobowiązania do zachowania poufności (NDA). Wszyscy pracownicy i współpracownicy Lacrosse podlegają analogicznym zobowiązaniom.