Międzynarodowy Dzień Kobiet

Zaangażowanie Lacrosse we wspieranie kobiet w miejscu pracy każdego dnia

Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet – globalne święto, które jest wyrazem uznania dla kulturalnych, politycznych i społeczno-ekonomicznych osiągnięć kobiet na całym świecie. Tematem przewodnim tegorocznego święta jest „Równość płci dzisiaj dla zrównoważonego jutra”. A co to oznacza dla nas w Lacrosse?

Jesteśmy głęboko przekonani w Lacrosse, że pracownice, które czują, że są zrozumiane, doceniane i wspierane, pracują efektywniej i z większym zaangażowaniem, co z kolei przekłada się na rozwój i rozkwit naszej działalności. Promując najlepsze praktyki w tym obszarze, chcemy pozytywnie wpływać zarówno na najbliższą społeczność, jak i całe polskie społeczeństwo. Dostrzegamy i doskonale rozumiemy, że firmy, dla których priorytetowymi wartościami są równość, inkluzywność i transparentność, są coraz chętniej wybierane przez pracowników. Dotyczy to również współpracy z dostawcami i podwykonawcami, dla których te wartości są równie ważne.

Zdajemy sobie też sprawę z wyzwań, przed jakimi stają dziś kobiety w miejscu pracy, godząc obowiązki służbowe z innymi zobowiązaniami dnia codziennego. W tym celu aktywnie promujemy elastyczny model pracy, który jest wpisany w nasze bieżące i przyszłe praktyki zawodowe. Nasze pracownice otrzymują m.in. prywatne świadczenia zdrowotne w okresie ciąży oraz w pierwszych latach macierzyństwa w postaci urlopu wychowawczego. Zachęcamy je również do powrotu do pracy dopiero, gdy będą do tego gotowe. Przyjmujemy elastyczne podejście do tej kwestii, zapewniając im niezbędne narzędzia i szkolenia wspomagające powrót do pracy – stacjonarnej lub coraz częściej zdalnej, a także w trybie hybrydowym, w zależności, co w danym przypadku sprawdzi się najlepiej. Naszym celem jest zmniejszanie barier utrudniających awans zawodowy ze względu na płeć, a także wzmacnianie długofalowego bezpieczeństwa ekonomicznego wśród wszystkich naszych pracowników i partnerów.

Zapewnianie dogodnych warunków pracy kobietom, awansowanie większej liczby kobiet na stanowiska ścisłego kierownictwa i kierownicze nie tylko przekłada się na lepsze wyniki biznesowe osiągane przez firmę, ale też stanowi jasny sygnał dla społeczeństwa, że są to słuszne cele, które przyczyniają się do tworzenia szczęśliwszego, bardziej inkluzywnego i pozytywnego środowiska pracy zarówno dla samych pracowników, jak i partnerów.

Wszystkim Kobietom – w szczególności naszym Współpracownicom i Koleżankom z pracy – życzymy wszystkiego dobrego w Dniu Kobiet!